Por qué un Blog

 

I per a què un Blog?

L’últim escrit que vaig fer, “Compartir, no acaparar” ha donat peu a que dues persones que aprecio m’hagin fet arribar un escrit seu donant la seva opinió. L’extensió dels seus escrits impedia penjar-los en l’espai per a comentaris que alguns dels qui llegiu el Blog utilitzeu.

Un dels comentaris és crític amb el meu escrit i l’altra l’utilitza com a peu per fer-me arribar les seves reflexions. En tots dos casos he rebut unes aportacions que agraeixo. Amb tots dos he contactat després de mesos sense fer-ho. (Un altre guany) i amb tots dos ens hem emplaçat per veure’ns i comentar, de viva veu, aquest tema i qualsevol altre que ens vingui de gust.

Mantenir aquest Blog en marxa i forçar-me a posar en negre sobre blanc la meva opinió sobre temes genèrics i sobre temes d’educació m’ha representat dues coses:

 

  1. Forçar-me a concretar i argumentar la meva opinió o la meva posició sobre temes concrets amb la cerca, a vegades, d’informació complementària. I això ha estat i és un exercici intel·lectual profitós per a mi, amb independència que el meu escrit resulti millor o pitjor.

 

  1. La rebuda de trucades telefòniques, creuament de correus electrònics i trobades amb algunes persones per comentar allò que havia publicat. En definitiva reprendre contactes amb coneguts i amics que el nostre ritme de vida actual no ens facilita. I aquest és un altre guany molt important.

I malgrat crec que és amb les persones que m’han fet arribar els seus comentaris amb els qui he de debatre’ls, hi ha un aspecte concret que crec que he de compartir amb tothom. Un d’aquests dos amics em criticava dient que del meu escrit “Compartir, no acaparar”: “... no precisa en modo alguno que es lo que hay que hacer (último párrafo).” I afegeix que em limito a fer propostes vagues i genèriques.

Quan ho vaig llegir, i ho vaig fer 2 o 3 vegades i en moments diferents, vaig pensar que tenia raó. Al menys parcialment. I li vaig donar unes quantes voltes al tema. Resulta que vaig començar el Blog d’una manera semiautomàtica, sense haver fet un plantejament de fons, sense definir ni determinar objectius. I això em portava a preguntar-me si puc enviar-vos a un grup de coneguts un escrit sense més ni més? De moment la meva resposta és que si. En el cas que els meus escrits no interessin gens a qui els rep, només ha d’esborrar un mail, i com la producció és limitada confio no cansar-lo. Però la resposta a la pregunta és sí perquè el que vull és compartir les meves reflexions i opinions amb qui vulgui conèixer-les. No vull oferir respostes ni pautes d’actuació, perquè no les tinc sempre per mi, així que menys per recomanar-les. Crec, com li deia a aquest amic al respondre el seu escrit, que ni el Blog ni jo érem el lloc ni l’autor per anar més enllà que l’expressió d’una manera de mirar determinades actituds i valors a la nostra societat actual.

Però si que crec que, a banda dels meus guanys personals elaborant i ordenant el meu pensament i recuperant relacions adormides, si col·laboro a posar un determinat tema en l’actualitat del qui el llegeix també és positiu. I jo aportaré el meu prisma, el meu enfocament amb els encerts i errors, contradiccions i coherències que tingui o que qui ho llegeix hi trobi. I poca cosa més.

I he cregut que als qui us adreço periòdicament l’anunci d’un nou escrit al Blog us dec aquesta informació del per què l’escric.

I aprofito també per dir-vos que estic encantat quan algú deixa algun comentari al mateix Blog, o quan me’l fa arribar directament per correu. No cal dir que si algú prefereix no rebre’l, només m’ho ha de dir i deixaré de marejar-lo amb això.

Fins la pròxima

 

Barcelona, 8 de gener de 2013

 

 

Y un Blog, ¿para qué?

El último escrito que publiqué, “Compartir, no acaparar” dio pie a que dos personas que aprecio me hicieran llegar un escrito dando su opinión.- La extensión de sus escritos impedía colgarlos en el espacio para comentarios del Blog que algunos de los que lo leéis utilizáis.

Uno de los comentarios es crítico con mi escrito y el otro lo usa como punto de partida para hacerme llegar sus reflexiones. En los dos casos son dos aportaciones que agradezco. Con los dos he contactado, después de meses sin hacerlo (esta es otra aportación que me da el blog) y con los dos hemos quedado en vernos y comentar, de viva voz, este tema y cualquier otro que nos apetezca.

Mantener este Blog en marcha y forzarme a poner en negro sobre blanco mi opinión sobre temas genéricos o sobre temas de educación ha representado para mi al menos estas dos cosas:

 

  1. Forzarme a concretar y argumentar mi opinión sobre ciertos temas con la búsqueda, a veces, de información complementaria. Y esto ha sido y es un ejercicio intelectual provechoso para mi, con independencia del resultado mejor o peor de cada artículo. 

 

  1. La reactivación de relaciones a través de llamadas, correos electrónicos y encuentros con personas para comentar algún aspecto que les haya interesado. En definitiva retomar contactos con amigos y conocidos que nuestro ritmo de vida actual no nos facilita. Y esta es una aportación muy importante.

A pesar de creer que es con las personas que me han hecho llegar sus comentarios con los que debo debatirlos, hay un aspecto concreto que creo que debo compartir con todo el mundo. Uno de estos amigos me criticaba diciendo de mi escrito “Compartir, no acaparar” que : “... no precisa en modo alguno que es lo que hay que hacer (último párrafo).” Y añade que me limito a hacer propuestas genéricas y vagas.

Cuando lo leí, y lo hice 2 o 3 veces y en momentos diferentes, pensé que tenía razón. Al menos parcialmente. Y le di unas cuantas vueltas al tema. Resulta que había iniciado el Blog en automático, sin haber hecho un planteamiento de fondo, sin definir ni determinar los objetivos. Y eso me hizo preguntarme si ¿podía enviaros a un grupo de amigos y conocidos un escrito sin más ni más?. De momento mi respuesta es que si. Por un lado, en el caso que los escritos no interesen nada al que los recibe, simplemente ha de borrar un mail, y como mi producción es limitada espero no cansarlo. Pero la respuesta a la pregunta es que si porque lo que yo quiero es compartir mis opiniones y reflexiones con quien quiera leerlas. No quiero ofrecer respuestas ni pautas de actuación, porque si no las tengo siempre para mi, ¿como voy a recomendarlas? Creo que, como le decía a este amigo al contestarle, ni el Blog ni yo éramos ni el lugar ni el autor para ir más allá de la expresión de una determinada forma de mirar unas actitudes y valores en la sociedad de hoy.

Pero si que aspiro, a parte de lo que ya me aporta el escribir y publicar el Blog al ordenar mi pensamiento y despertar relaciones dormidas, es a colaborar en poner en la actualidad de quien me lee un determinado tema. Y yo aportaré mi prisma, mi enfoque con los aciertos y errores, contradicciones y coherencias que quien lea encuentre. Y poco más.

En fin, que he creído que os debía esta información de por qué escribo a aquellos a quienes envío periódicamente mis entradas al Blog.

Y aprovecho también para deciros que estoy encantado con los comentarios que dejáis en el Blog o que me enviáis por correo. Y no hace falta que os diga que si  alguno prefiere no recibir el enlace, solo hace falta que me lo diga y dejaré de marearle con esta historia.

Hasta pronto.

 

Barcelona, 8 de enero de 2013

 

Escribir un nuevo comentario: (Haz clic aquí)

123miweb.es
Caracteres restantes: 160
Aceptar Enviando...
Ver todos los comentarios

Comentarios

02.05 | 13:07

Jo tb estic d'acord amb el que dius i em fa pena i ràbia tot a l'hora.
Segueix escrivint, no et tornis gandul... ens fas pensar i reflexionar. Gràcies, Paco.

...
01.05 | 23:10

Les teves reflexions ajuden a pensar. D'acord amb el teu plantejament. Quan tornaràs a escriure?

...
01.05 | 19:29

No puc estar més d'acord en el que dius ni més en desacord en que sigui la última publicació al blog.....ho enyorarem.

...
01.05 | 14:42

Tens raó, Paco, en quasi tot. Però les entitats ¨legals¨ d'aquest país estan totes sota la lupa de la policia patriòtica de l'Estat i d'altres.

...