Els Pedagogs davant el fracàs. Escolar?

Els Pedagogs davant el fracàs. Escolar?

Article publicat a la web del COPEC www.pedagogs.cat

Barcelona, setembre de 2011

 

A una reunió presidida pel rector d’una universitat catalana aquest va donar la següent dada que havia conegut per un estudi:

“Un de cada nou fills de famílies que els pares no tenen estudis universitaris estudia a la Universitat. Un de cada dos fills de famílies que els pares tenen estudis universitaris accedeix a la Universitat.”

 

Aquest fet, greu per si mateix i pel que representa de l’estat de la nostra societat, crec que requereix una reflexió dels professionals de la Pedagogia i de la Psicopedagogia. Si les dades a que va fer referència el rector son certes vol dir que encara som molt lluny d’una democratització real de l’accés al coneixement. Que els avantatges per haver nascut en un lloc i no un altre, en una família i no una altra tenen, encara, un pes massa gran.

Aquest fet no es una qüestió d’interès exclusiu dels pedagogs i psicopedagogs. És un problema social que afecta tots els ciutadans, tots els membres dela comunitat. Als qui van i als qui no van a la universitat, paro també als qui veiem com prop del 90% dels joves fills de famílies que no tenen estudis universitaris no arriben ala Universitat. I no per elecció personal lliure i voluntària.

Paro a banda d’anàlisis sociològiques, econòmiques o d’altres tipus crec important que des dels professionals de la Pedagogia donem la nostra resposta.

La correlació 1 a 9 front la correlació 1 a 2 palesa de forma evident que el nivell d’estudis dels pares te un pes molt important en el recorregut acadèmic de l’alumne/a i en el seu plantejament vital en el moment d’optar per anar cap a una formació universitària o no.

Anys enrere, penso en els darrers anys de la dècada dels setanta, es fixaven com a elements democratitzadors de l’educació garantir els següents aspectes:

•Educació preescolar universal

•Augmentar l’educació obligatòria, primer fins els 14 anys i desprès fins els 16.

•Disposar d’una política de beques eficaç.

•Garantir el transport escolara les zones rurals.

•Garantir l’accésa les fonts d’informació i del coneixement (en aquell moments els llibres i les enciclopèdies) a tots els alumnes.

I tot això perquè s’era conscient que l’ambient cultural familiar, la valoració que la família feia de l’escola i del saber era fonamental per garantir una major motivació de l’infant i del jove.

Avui l’extensió de l’educació preescolar es molt mes amplia que en aquella època, malgrat no haver assolit els nivells de cobertura desitjables, els llibres han deixat de ser la font del coneixement i Internet ha universalitzat l’accés al coneixement. A Espanya el 54% de la població te Internet a casa i pràcticament totes les escoles disposen d’ordinadors i accés a la Xarxa. A Catalunya el 73% de les llars tenen ordinador i el 68% te Internet a casa majoritàriament amb accés de banda ample.

I malgrat aquest procés aquestes són les dades de fracàs escolar a 20071

Any

Classe Alta

Classe Mitjana

Clase Obrera

Classe Agrària

1981

7’7

21’10

44’2

52’6

1997

3’8

6’9

10’5

16’1

2007

5’8

17’9

24’4

31’4

 Com es veu les diferencies en el fracàs escolar entrela classe Altai l’Obrera o l’Agrària s’han reduït graciesa lesaccions implementades, paro segueixen sent significatives. La classe mitjana te 3 vegades més fracàs que l’alta, l’obrera 4 vegades mes i l’agrària 5’4 vegades mes.

Malgrat en aquests darrers temps una organització com la CEOE s’ha atrevit a apuntar que les causes del fracàs escolar son més genètiques que d’un altre ordre, i com que aquestes manifestacions o bé considerem que es contesten soles o be les donem per contestades, per exemple amb l’article publicat a la premsa, El País del 27 de juny de 20112, per la Beatriz Salzberg, crec que com a Pedagogs/gues i Psicopedagogs/gues hem de fer una reflexió i cercar elements que permetin minorar els índexs de fracàs escolar.

No sembla que estiguem en èpoques on les beques, l’extensió del preescolar a més infants i mesures d’aquest estil es projectin posar en pràctica. Per tant, i de manera independent a no resignar-se amb les retallades, haurem de cercar eines per a que els/les professors/res i els/les mestres aconsegueixin millors resultats en la seva activitat diària.

I crec fermament que si els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues no som agents molt actius en la cerca i implementació de mesures “pedagògiques”, a banda de les econòmiques i polítiques que podem recomanar/reivindicar, estarem fent un desistiment de funcions que algú altra omplirà. Qui millor que els professionals de la pedagogia i de la psicopedagogia per analitzar les causes d’aquest fet i proposar al món escolar eines i estratègies educatives per aplicar-les amb els infants i joves, tant de manera individual com col•lectiva, com amb les famílies i amb la resta d’agents que intervenen amb els infants i joves.

Aquest fet no és un problema tan sols dels pedagogs i psicopedagogs, paro si nosaltres no som profundament actius davant això ens allunyarem, encara més, del respecte professional que demanem però que no sabrem merèixer. 


 

1Aquestes dades estan publicades al llibre Fracàs Escolar? La Solució inesperada del gènere i la coeducació de Daniel Gabarró i

Berbegal oi publicat a l’Editorial Boira. Aquest autor cita com a fontd’aquestes dades: “Les dades les publica el mateix Jose Saturnino

Martinez Garcia a l’article citat de El Viejo Topo de novembre de 2007. Aquestes dades, que inclouen els últims vint-i-cinc anys, estan obtingudes mitjançant l’explotació de l’Enquesta de Població Activa (EPA), elaborada per l’INE. Com a indicador de fracàs escolar s’ha pres el no haver completat l’ensenyament obligatori als 19-20 anys. Cal assenyalar que aquest indicador es lleugerament diferent als habitualment utilitzats, paro permet mantenir una sèrie de dades homogènies al llarg del temps i obtenir informacions sobre la família i la seva classe social”.

2 http://www.elpais.com/articulo/opinion/Genetica/educacion/elpepiopi/20110627elpepiopi_9/Tes

 

Escribir un nuevo comentario: (Haz clic aquí)

123miweb.es
Caracteres restantes: 160
Aceptar Enviando...
Ver todos los comentarios

Comentarios

03.03 | 09:12

Aquest blog és per estar ben orgullós, un espai tan íntim i tan compartit. Felicitats

...
02.03 | 16:22

M'encanta la teva lucidesa i sinceritat en aquest text. Tot i que encara no he fet el pas, em sento molt proper i identificat.

...
01.03 | 21:00

Visitar als amics de comarques podria ser una activitat satisafactòria, pels amics de comarques, sens dubte ho seria.....

...
01.03 | 10:12

En esta nueva etapa no es baladí tener una pequeña actividad "semi-intelectual", relacionada o no con la trayectoria profesional anterior (en tu caso PAUMA)

...