XISCLE / QUEJÍO

XISCLE[1]

Al febrer d’enguany vaig publicar a l’espai del Col·legi de Pedagogs de Catalunya [2]“Parlem de Pedagogia” una reflexió que vaig titular “Tot plegat és una mica bèstia”. Reflexionava sobre algunes de les primeres mesures que el ministre Wert havia pres, d’altres que havia anunciat que prendria i també d’algunes declaracions que havia realitzat diguem-ne “sorprenents”.

El meu to va ser crític però, ni que fos formalment, vaig deixar alguna porta oberta, per si les coses milloraven, a canviar la meva opinió sobre el ministre.

Dissortadament, set mesos després l’inefable WERT ha aconseguit superar-se i ha generat quantitat de titulars de premsa, minuts de telenotícies i d’informatius a les ràdios que imagino faran que el seu ego estigui desbordat de satisfacció i a mi em fa rectificar. No queden portes obertes a considerar salvable el model educatiu que proposa el Sr. Wert.

En aquests 10 mesos en el càrrec de ministre ha donat proves contundents de la seva altivesa i de la seva obcecació. I també d’un profund desconeixement del món de l’educació. I, donades aquestes dues qualitats d’altivesa i d’obcecació que l’acompanyen, estic convençut que no ha atès cap dels criteris que l’hagin proposat els tècnics del ministeri. I amb aquesta gràcia i aquest saber fer ha aconseguit, fins i tot, una vaga de pares. Una altra osca a la culata del seu revòlver. Pocs han atrapat una peça com aquesta. Vaga de Pares!

Un home que suprimeix l’assignatura d’”Educació per a la Ciutadania” per salvar els nens de l’adoctrinament progre i decadent, ens fa saber que “espanyolitzarà” a uns nens, per ell espanyols, que viuen al nord-est peninsular. És ben curiós l’ús i l’abús que fa el PP d’una constitució que ni va votar i que va rebutjar.

I de la nova llei d’Educació, que ja ha començat a treure la poteta, no tinc massa més que recomanar a tothom que segueixi llegint la premsa i veurà el que opinen els experts, els professionals de l’ensenyament, els partits polítics, llevat del PP, per estar absolutament convençuts que el de menys a aquesta llei és la millora de l’educació. S’està articulant una llei per arraconar, encara més, als alumnes de secundària amb més dificultats. S’estan posant les bases per a que l’escolaritat s’allunyi de la formació d’individus complets, i es planteja exclusivament donar resposta, a curt termini,  al sistema productiu. I a tot això hi afegirà les dosis de recentralització hispana més rància i casposa que pugui.

Però no recordo que l’esborrany de la nova llei faci un èmfasi en la millora de la formació dels docents, ni en majors dotacions per als centres, ni en una política de beques que garanteixi, després de prop de 40 anys de “democràcia”, una autèntica igualtat d’oportunitats, salvant els dèficits que l’extracció socioeconòmica provoca als alumnes, ni que es plantegi la llei una implantació garantida del dret a l’educació dels 0 als 3 anys.

Crec que fa 7 mesos em vaig quedar curt. Tot plegat no és una mica bèstia. La mida, la profunditat del mal  que aquest ministre vol fer i està fent és molt greu. És molt més que una bestiesa. Caldrà combatre’l amb tota la intel·ligència i amb tota la fermesa que podem. Si no ho fem així el nostre Sistema Educatiu afegirà al retard que la manera d’afrontar la gestió de la crisi econòmica ja li ha donat una llosa legal que farà que s’incrementin les diferències entre alumnes de tipus A i B, i que els indicadors de la solvència del nostre Sistema continuïn enfonsant-se mentre els infants i els joves d’aquest país perden oportunitats, nivell formatiu i esperança de qualitat de vida. I tot això és molt més que una gran animalada.

Barcelona, 18 d’octubre de 2012 


[1] So de veu agut, breu i penetrant, com el que fa fer a una persona un dolor agut, un gran espant, etc. ( Enciclopèdia Catalana)

[2] http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1136&i=es&gd=97

 

Quejío[1]

En febrero de este año publiqué en el espacio del Colegio de Pedagogos de Catalunya “Hablemos de Pedagogía”[2] una reflexión que titulé:”Mirado en su conjunto ¡Es un poco Animal! En él reflexionaba sobre algunas de las primeras medidas que el ministro Wert había tomado, otras que había anunciado que tomaría e incluso de algunas declaraciones que había realizado, digamos muy “sorprendentes”.

 Mi tono fue crítico pero, aunque fuera formalmente, dejé las puertas abiertas a que las cosas mejoraran y a cambiar de opinión sobre el ministro.

Lamentablemente siete meses después el inefable Wert ha conseguido superarse a sí mismo y ha generado tal cantidad de titulares de prensa, minutos de telediario e informativos de radio (pensando en él iba a escribir “partes de radio”) que su ego debe de estar rebosante de satisfacción y yo debo rectificar. No hay puerta abierta a considerar salvable el modelo educativo que propone el Sr. Wert.

En estos 10 meses de ejercicio en el cargo de ministro ha dado pruebas contundentes de su altivez y de su obcecación. Y también de un profundo desconocimiento del mundo de la educación. Y dadas las dos cualidades de altivez y de obcecación que creo que le adornan estoy convencido que no ha atendido a ningún criterio que le hayan propuesto los técnicos del ministerio. Y con este arte torero ha conseguido hasta una huelga de padres. Otra muesca en la culata de su revólver. Pocos han cazado una pieza así. ¡Huelga de Padres!

Un hombre que suprime la asignatura de “Educación para Ciudadanía” para no caer en el adoctrinamiento rojo y decadente, nos hace saber que va a ”españolizar” a los niños supuestamente españoles del nordeste peninsular. Es curioso el uso y abuso que hace el PP de una constitución que no votó y que rechazó.

Y de la nueva Ley de Educación, que ya ha enseñado la patita, no tengo mucho más que decir. En todo caso recomendar a todo el mundo que siga leyendo la prensa y verá qué opinan los expertos, los profesionales de la enseñanza, los partidos políticos, PP a parte, para estar absolutamente convencidos: lo de menos en esa ley es la mejora de la educación. Se está articulando un marco legal para arrinconar, aún más, a los alumnos de secundaria con más dificultades. Se están sentando las bases para que la escolaridad se aleje de la formación como individuos completos, y se plantea exclusivamente para dar respuesta, a corto plazo, al sistema productivo. Y a todo esto le añadirá las dosis de recentralización hispana más rancia y casposilla que pueda.

Pero no recuerdo que el borrador de la nueva ley haga especial énfasis en la mejora de la formación de los docentes, ni en mayores dotaciones para los centros, ni en una política de becas que garantice, después de casi 40 años de retorno de la “democracia”, una auténtica igualdad de oportunidades, salvando los déficits que la extracción socioeconómica provocan en los alumnos, ni se plantee una implantación garantizada del derecho a la educación de los0 a3 años.

Creo que me quedé corto hace 7 meses. Mirado en su conjunto no es un poco animal. La envergadura, el calado del daño que este ministro quiere hacer y está haciendo es muy grande. Es mucho más que una gran animalada. Habrá que combatirlo con toda la inteligencia y con toda la firmeza de las que seamos capaces. De lo contrario nuestro Sistema Educativo sumará al retraso que la manera de afrontar la gestión de la crisis económica ya le está imprimiendo una losa legal que hará que haya mayores diferencias entre tipos de alumnos A y B, y que los indicadores de la solvencia de nuestro Sistema sigan hundiéndose mientras los niños y los jóvenes de este país pierden oportunidades, nivel formativo y esperanza de calidad de vida. Todo esto es más que una gran animalada.

Barcelona, 18 de octubre de 2012


[1] El quejío nace cuando la boca te sabe a sangre.
José María Rivas, España (http://www.flamenco-world.com/magazine/definiciones/equeji2.htm )

 [2]  http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1136&i=es&gd=97

 

 

Escribir un nuevo comentario: (Haz clic aquí)

123miweb.es
Caracteres restantes: 160
Aceptar Enviando...

Laura | Respuesta 19.10.2012 21:21

Tienes toda la razón. En esta y en tantas cosas que se están cargando ¿qué podemos hacer?

Ver todos los comentarios

Comentarios

03.03 | 09:12

Aquest blog és per estar ben orgullós, un espai tan íntim i tan compartit. Felicitats

...
02.03 | 16:22

M'encanta la teva lucidesa i sinceritat en aquest text. Tot i que encara no he fet el pas, em sento molt proper i identificat.

...
01.03 | 21:00

Visitar als amics de comarques podria ser una activitat satisafactòria, pels amics de comarques, sens dubte ho seria.....

...
01.03 | 10:12

En esta nueva etapa no es baladí tener una pequeña actividad "semi-intelectual", relacionada o no con la trayectoria profesional anterior (en tu caso PAUMA)

...