A veure quines festes toquem?

A veure quines Festes toquem!

Que jo no em senti un patriota no vol digui que no toqui de peus a terra. Així, doncs, m’afecten i m’interessen la major part de coses que passen al meu voltant. No sóc “patrioter”, però em sento un ciutadà polític. Crec que la Política és l’eina amb què ens hem d’organitzar i que ha de servir per canalitzar les diferències de manera civilitzada. Crec que, al cap i a la fi, sóc molt normalet. I com a qualsevol mortal hi ha coses que m’arriben més al fons. Que m’afecten més. Tant per al que és bo com per al dolent.

Aquests darrers dies, coincidint amb la festivitat de Tots Sants el tema de les festes i dels ponts va tornar a ocupar espais als mitjans i a l’agenda del govern.

No és un tema nou. De tant en tant aquest tema reapareix a la superfície informativa. Per tant i fins aquí res de nou.

En tot cas crec que per a l’activitat laboral i econòmica de la societat el més important és el número d’hores a l’any que es treballa i la qualitat de la feina feta. Si els dies festius són 10 o12 al’any i els feiners d’un treballador 220 o 230 tan sols té a veure amb l’organització de la feina per què tothom compleixi amb les seves 1800 hores anuals o les que fixi el seu conveni. Per això crec que es podrien mantenir el número de dies festius sense perdre productivitat. Diuen els que entenen d’aquests temes que al nostre sud mandrós es treballa més que a alguns estrictes països del nord. Per tant no se si aquesta reducció de festes ens portarà més felicitat, que és el meu gran objectiu a la vida, mitjançant més riquesa o si ens durà més pena per no haver sabut incorporar les 8 o 16 hores d’aquestes festes en la resta dels 220 dies laborables. (16 hores repartides en 220 dies són 4,36 minuts més de feina cada dia.)

Ara bé, si s’han de “racionalitzar” les festes (quina mania de fer servir el nom de la intel·ligència en va) no m’entra al cap la decisió que sembla tenir presa  el govern del PP de suprimir com a festa el dia de la Constitució i mantenir la festa catòlica del 8 de desembre.

Encara que jo no sigui de pàtries,  entenc i defenso que ha d’haver-hi un marc normatiu que reguli els drets bàsics, que fixi les regles i les condicions de convivència i a partir del qual es desenvolupin la resta de lleis i normes.

Doncs bé, el PP que, malgrat no va votar la Constitució quan era Alianza Popular, la utilitza continuadament com si fos la seva bandera insistint, fins l’extenuació de tots els altres, en afirmar que és el que ens uneix a tots, com l’Araldit, prefereix suprimir aquesta festa i mantenir la dela Immaculada Concepció de Maria. Per respecte a la part dels ciutadans que segueixen la fe catòlica no opinaré sobre el fet concret que celebren en aquesta data. Però no puc acceptar que se suprimeixi una festa de tots per mantenir una festa d’alguns. Sentir que la vicepresidenta del Govern d’Espanya ha de negociar ambla Conferència Episcopal em produeix un vertigen previ a la nàusea.

Si és per mi que no suprimeixin cap festa. Però si ho fan que no anteposin les de grups minoritaris a les del 100% dela població. Canviïn el Concordat amb l’estat Vaticà! Suprimeixin els drets i els privilegis a una confessió que tampoc no és que brilli en la seva estructura i entramat funcionarial pel seu civisme (casos de pederàstia,  adopcions més que dubtoses, etc.. per exemple) o per la seva honradesa (inscripcions al seu nom als registres de la propietat de béns que els eren aliens, per exemple.)

Ja n’hi ha prou!

Barcelona, 5 de novembre de 2012

 

¡A ver que Fiestas tocamos!

 

Que no me sienta un patriota no quiere decir que no viva en la Tierra. Y por lo tanto me afectan y me interesan la mayoría de cosas que pasan a mi alrededor. No soy patriotero, pero me siento un ciudadano político. Creo que la Política es la herramienta con la que nos organizamos y que sirve para encauzar cívicamente las diferencias. Creo, en fin, que soy muy normalito. Y como cualquier mortal hay cosas que llegan más a mi interior. Que me afectan más. Para lo bueno y para lo malo.

Estos últimos días, coincidiendo con la festividad laboral del día 1 de noviembre volvió a tener espacio en los medios y en la agenda del gobierno el tema de las fiestas laborales y los puentes.

No es un tema nuevo. Cada cierto tiempo este tema reaparece en la superficie informativa. Por lo tanto y hasta aquí sin novedad.

En todo caso creo que para la actividad laboral y económica de la sociedad lo importante es el número de horas al año que se trabaja y la calidad del trabajo realizado. Si hay 12 fiestas al año o 10, o si los días laborales de un trabajador son 220 o 230 tan solo conllevan temas de organización del trabajo, para que todo el mundo cumpla con sus 1800 horas anuales o las que fije cada convenio. Por eso creo que se podrían mantener el número de días festivos sin perder productividad. Dicen los que entienden de estos temas que en nuestro sur holgazán se trabaja más que en algunos estrictos países del norte. Por tanto, no se si esa reducción de fiestas va a traernos más felicidad, gran objetivo en mi vida, a través de más riqueza o más pena por no saber incorporar las 8 o 16 horas de esas fiestas en el resto de 220 días laborables. (16 horas en 220 días son 4’36 minutos más cada día.)

Ahora bien, si se deben “racionalizar” las fiestas (qué manía con usar el nombre de la inteligencia en vano) no me cabe en la cabeza la postura que parece que tiene decidida el gobierno del PP de suprimir como fiesta el día de la Constitución y mantener la fiesta católica del 8 de diciembre.

Aunque yo no sea de patrias, entiendo y defiendo que debe haber un marco normativo que regule los derechos básicos, que fije las reglas y condiciones de convivencia, y a partir del cual, se desarrolle el resto de la legislación.

Pues bien, el PP que, aunque no votó la Constitución cuando era Alianza Popular, la usa continuamente como si fuera su bandera insistiendo, hasta la extenuación de los demás, en que es lo que nos une a todos, como el Superglue, prefiere suprimir esa fiesta y mantenerla Inmaculada Concepción de María. Por respeto a la parte de ciudadanos que siguen la fe católica no opinaré sobre el asunto concreto que celebran ese día. Pero no puedo aceptar que se suprima una fiesta de todos por una fiesta de algunos. Oír que la vicepresidenta del Gobierno de España tiene que negociar con la Conferencia Episcopal me produce un vértigo previo a la náusea.

Por mí que no supriman fiestas. Pero, si lo hacen, que no antepongan las de grupos minoritarios a las del 100% dela población. Cambien el Concordato con el estado Vaticano! Supriman derechos de diezmo y prebendas a una confesión que tampoco es que brille en su entramado funcionarial por su civismo (casos de pederastia, de adopciones más que dudosas,…por ejemplo) o en su honradez (inscripciones a su nombre en registros de la propiedad de bienes que les eran ajenos, por ejemplo)

¡Ya está bien!

Barcelona, 5 de noviembre de 2012

Escribir un nuevo comentario: (Haz clic aquí)

123miweb.es
Caracteres restantes: 160
Aceptar Enviando...

Conxi | Respuesta 20.03.2013 00:02

Trabajo, consumismo y nuevos pobres, Bauman reconstruye el cambio de la condición de pobreza desde la "ética del trabajo" propia de la revolución industria.

Jordi | Respuesta 12.11.2012 11:02

Paco ¡¡¡ cuanta verdad en tus reflexiones.. aparte de lo que comentas pienso que principalmente intentan cargarse que la gente trabajadora pueda tener puentes.

juliofo | Respuesta 09.11.2012 20:27

+1

Gloria | Respuesta 09.11.2012 19:06

Totalmente de acuerdo!

Ver todos los comentarios

Comentarios

03.03 | 09:12

Aquest blog és per estar ben orgullós, un espai tan íntim i tan compartit. Felicitats

...
02.03 | 16:22

M'encanta la teva lucidesa i sinceritat en aquest text. Tot i que encara no he fet el pas, em sento molt proper i identificat.

...
01.03 | 21:00

Visitar als amics de comarques podria ser una activitat satisafactòria, pels amics de comarques, sens dubte ho seria.....

...
01.03 | 10:12

En esta nueva etapa no es baladí tener una pequeña actividad "semi-intelectual", relacionada o no con la trayectoria profesional anterior (en tu caso PAUMA)

...