Visió amb flashos

Visió amb flashos

Porto nou mesos treballant novament als serveis socials després de 10 anys fora.  Han estat 9 mesos intensos en diversos aspectes. D’una banda de començar a posar-me al dia, que està costant més del que creia. Han canviat moltes coses malgrat que als nens, en general, se’ls maltracta com sempre.  Noves tecnologies a banda.

També ha estat intens pel retrobament de moltes persones conegudes, tant de dins de la direcció general com de les entitats que hi col·laboren.

I també ha estat intens el veure, de nou, per dins el funcionament de l’administració. D’aquesta administració encara bastant jove però amb inèrcies i xacres pròpies d’ancians arterioscleròtics. En aquest temps he tingut descuidat el Blog. Al poc de tornar vaig fer el meu últim apunt sobre unes Jornades a les que hi vaig assistir i que em van semblar molt interessants, però des d’aquell moment no havia tornat a escriure. I avui em trobo amb ganes.

Lamento que a mida que vaig pensant on vull centrar-me avui em ve un sentiment de tristor ja que em veig navegant en aigües tèrboles i em veig al mig d’un déjà vu que creia sinó superat molt millorat. Em refereixo, per exemple, en alguns grans números que jo recordava del final de la meva època treballant a infància: 2500 nens a uns 100 CRAE, 300 o 400 acollits en famílies, greus problemes amb els infants i els adolescents amb problemes de salut mental, problemes en la coordinació dels equips, disparitat de criteris als equips a l’hora de valorar les situacions, etc.

La legislació s’ha modificat de manera important, s’han creat molts més equips d’intervenció, els centres estan molt millor dotats, els drets dels infants comencen a ser coneguts i casi creguts per molts professionals del mon de la infància. S’està fent un esforç per treballar els aspectes ètics en la intervenció social.  Aquests aspectes positius en general que he anat veient al llarg d’aquests mesos m’havien fet arribar a pensar  que estàvem, clarament, en una millor situació, malgrat algun bon amic m’havia advertit que no era savi deixar-se emmirallar. I a mida que la meva situació laboral, força estranya però que no es avui motiu de comentari, em permetia anar entrant en diferents temes veia que: els centres disposen avui i acullen a un número molt similar d’infants i adolescents; els acolliments amb famílies extenses segueixen essent l’opció més usada per acollir un infant quan es separat dels seus pares; la prevenció i el treball des de la primària es segueix centrant en els Centres Oberts i seguim tenint massa educador als despatxos encara que ara ja no es diuen educadors de carrer; el treball amb els joves ex tutelats ha crescut molt, també és cert que quan jo vaig marxar estava en estat embrionari, la participació infantil és una novetat per descobrir; el mon de la gestió econòmica i administrativa, les relacions interinstitucionals etc. seguien igual. He anat veient una altra realitat que em portava, inevitablement, a imatges que creia haver vist i viscut abans.

Centres on hi ha infants que estan mal ubicats i que difícilment es poden sentir protegits; equips d’educadors amb la moral esgotada; entitats pretesament sense afany de lucre que gestionen milions d’euros amb criteris massa semblants als qui cerquen el benefici; joves que arriben a la majoria d’edat i que no tenen les eines per portar una vida autònoma; infants i adolescents amb problemes de salut mental o de discapacitat i per als qui no es té una resposta i que s’aparquen fins els 22, 23 o 24 anys en centres amb infants i adolescents molt més joves que ells; sistemes de gestió que han portat la burocràcia a uns nivells tan grans que impedeixen l’agilitat però no la malversació o el nepotisme; he participat a reunions amb representants d’altres institucions, administracions i organismes on tothom sembla més preocupat per justificar-se que per avançar. Clar que a vegades no cal estar amb responsables de diferents organitzacions per veure escenes de “justificació”, nosaltres sols també podem fer-ho.

I tot això ja ho coneixia. No em resulta nou. Em podeu dir que no explico res de nou i probablement tindreu raó. Però com un pas previ per a millorar, per canviar, és ser-ne conscient a mi em puja el nivell d’indignació quan veig que amb molt més pressupost, amb una ràtio de professionals públics per infant molt millorat, el nivell de qualitat en l’atenció als nostres infants no ha millorat al mateix nivell que la inversió. Els diners són importants, els professionals són imprescindibles, però cal posar criteri, creure en el que es fa, responsabilitzar-se del que li pertoca a cadascú (des de les més altes instàncies fins al darrer tècnic) i veig massa gent que transita pel seu lloc de treball, que hi és però que no assumeix cap compromís amb el seu treball.

Nou mesos per mi són suficients per saber on sóc. Corro el risc de tenir per davant mesos i anys com aquests. I els qui treballem a l’administració tenim pocs marges per fugir d’alguns pous. Però com a mínim podem fer que el nostre tros de pou sigui més habitable i això intentarem.

 

Barcelona, 26 de maig de 2014

 

 

Visión con flashes

Hace nueve meses que regresé a trabajar al terreno de los servicios sociales después de estar 10 años alejado de ese mundo. Han sido 9 meses intensos en varios aspectos. Por un lado para ponerme de nuevo al día, cosa que me está costando más de lo que suponía. Han cambiado muchas cosas, a pesar que a los niños, en general, se les maltrata como siempre. Nuevas tecnologías aparte.

También ha sido intenso por el reencuentro con muchas personas conocidas, tanto de la propia dirección general como de las entidades que colaboran.

Y también ha sido intenso al ver de nuevo, desde dentro, el funcionamiento de la administración. De esta administración, aún bastante joven, pero con inercias y achaques propios de ancianos arterioscleróticos.

En este tiempo he tenido descuidado el Blog. Al poco tiempo de reincorporarme hice mi último escrito sobre unas Jornadas a las que asistí y que me parecieron muy interesantes, pero desde aquel día no había vuelto a escribir. Y hoy tengo ganas de hacerlo.

Lamento que a medida que voy pensando en qué quiero centrarme hoy me viene una sensación de tristeza ya que me veo navegando en aguas turbias y en el medio de un “déjà vu que creía, si no superado, muy mejorado. Me refiero, por ejemplo, a algunos grandes números que yo recordaba del final de mi época anterior trabajando en infancia: 2500 niños en unos 100 CRAE, 300 o 400 acogidos en familia, graves problemas con los niños y los adolescentes con problemas de salud mental, problemas en la coordinación de los equipos, disparidad de criterios en los equipos a la hora de valorar las situaciones, etc.

La legislación se ha modificado de manera sustancial, se han creado muchos más equipos de intervención, los centros están mucho mejor dotados, los derechos de los niños empiezan a ser conocidos y casi creídos por los profesionales del mundo de la infancia. Se está haciendo un esfuerzo por incorporar criterios éticos en la intervención social. Estos aspectos positivos que he ido viendo al largo de estos meses me habían llevado a pensar que estábamos, claramente, en una situación mejor, a pesar de que un buen amigo me había advertido que no era un comportamiento sabio creerse los espejismos. Y a medida que mi situación laboral, que es muy extraña pero que no es hoy motivo de comentario, me permitía ir entrando en diferentes temas comprobaba que: los centros acogen hoy un número muy similar de niños y adolescentes, los acogimientos en familia extensa siguen siendo la opción más usada para acoger un niño cuando se le separa de sus padres, la prevención y el trabajo desde la primaria se sigue centrando en los Centros Abiertos y seguimos teniendo demasiados educadores en los despachos, aunque ahora ya no se les llama educadores de calle, el trabajo con los jóvenes ex tutelados ha crecido mucho, también es cierto que cuando yo dejé el trabajo en infancia el tema era embrionario, la participación infantil es una novedad por descubrir, el mundo de la gestión administrativa y económica, las relaciones interinstitucionales, etc. sigue igual. He ido viendo otra realidad que me llevaba, inevitablemente, a imágenes que creía haber visto y vivido antes.

Centros donde hay niños que están mal ubicados y que difícilmente se pueden sentir protegidos, equipos de educadores con la moral agotada, entidades pretendidamente sin ánimo de lucro que gestionan millones de euros con criterios demasiado parecidos a las que buscan el beneficio, jóvenes que llegan a la mayoría de edad y que no tienen las herramientas para llevar una vida autónoma, niños y adolescentes con problemas de  salud mental o de discapacidad y para los que no se tiene una respuesta y que se aparcan hasta los 22, 23 o 24 años en centros con niños y adolescentes mucho más jóvenes que ellos, sistemas de gestión que han llevado la burocracia a unos extremos que impiden la agilidad pero no evitan la malversación o el nepotismo; he participado en reuniones con representantes de otras instituciones, administraciones y organismos donde todo el mundo parece más preocupado en justificarse que en avanzar. Claro que a veces no hace falta reunirse con personas de otras instituciones para ver escenas de “justificación”, nosotros solos también sabemos hacerlo.

Y todo esto ya lo sabía. No me resulta nuevo. Me podéis decir que no digo nada nuevo y, probablemente, tendréis razón. Pero como que un paso previo para mejorar, para cambiar, es tomar conciencia, a mí me sube el nivel de indignación cuando veo que con mucho más presupuesto, con una ratio de profesionales públicos por niño muy mejorada, el nivel de la calidad en la atención no ha mejorado al mismo nivel de la inversión. El dinero es importante, los profesionales imprescindibles, pero hay que tener criterio, creer en lo que se hace, responsabilizarse de lo que le corresponde a cada uno (desde las más altas instancias al técnico de base) y veo demasiada gente que transita por su lugar de trabajo, que está pero que no asume ningún compromiso con su trabajo.

Nueve meses me bastan para saber dónde estoy. Corro el riesgo de tener por delante meses y años como estos. Y es que los que trabajamos en la administración tenemos pocos márgenes de salir de algunos pozos. Pero como mínimo igual podemos hacer que nuestro pozo sea algo más habitable y eso intentaremos.

 

 

Barcelona, 26 de mayo de 2014

 

Escribir un nuevo comentario: (Haz clic aquí)

123miweb.es
Caracteres restantes: 160
Aceptar Enviando...

Juan Miguel Izquieta Etuláin | Respuesta 03.06.2014 21:04

Me encanta tu análisis; intuyo que lo suscribiría si hiciera tu misma regresión aquí. Hay solución si volvemos a los principios y nos los creemos.

Antoni Soler Ricart | Respuesta 03.06.2014 12:35

Saps que hem patit molt per de les ineficiències que indiques i que també hem trobat el suport de persones vocacionades i generoses com tu. Gràcies.

Gloria | Respuesta 02.06.2014 22:32

Yo creo que la indignacion puede ser un buen motor para pensar en el impacto que podemos tener.

Maria, Psicóloga | Respuesta 02.06.2014 17:06

Trabajaremos pensando en las posibilidades de nuestra próxima acción, de una en una: si no voy a tener 6 consultas pensaré qué puedo hacer en 1 (Winnicott).

Rosa Rodríguez Gascons, pedagoga | Respuesta 31.05.2014 16:54

Una critica des dins que molts hauríem de fer des de les nostres responsabilitats com a professionals, especialment quan la tasca va adreçada a les persones.

Laura | Respuesta 31.05.2014 00:25

Te entiendo perfectamente. Pero después de subirte a la parra, baja otra vez. Porque tenemos que trabajar como si creyéramos que las cosas pueden ser diferentes

Ver todos los comentarios

Comentarios

03.03 | 09:12

Aquest blog és per estar ben orgullós, un espai tan íntim i tan compartit. Felicitats

...
02.03 | 16:22

M'encanta la teva lucidesa i sinceritat en aquest text. Tot i que encara no he fet el pas, em sento molt proper i identificat.

...
01.03 | 21:00

Visitar als amics de comarques podria ser una activitat satisafactòria, pels amics de comarques, sens dubte ho seria.....

...
01.03 | 10:12

En esta nueva etapa no es baladí tener una pequeña actividad "semi-intelectual", relacionada o no con la trayectoria profesional anterior (en tu caso PAUMA)

...