¿Tanto nos extraña? Tant ens sorprèn?

Tant ens sorprèn?

 

Sóc incapaç de fer comentaris o valoracions sobre els atemptats  d’ahir. No crec que pugui aportar res de nou o explicar millor el que altres ja han escrit o han dit. I insistir en els meus sentiments, que són iguals als d’una gran majoria, és redundant.

 

Però hi ha coses que l'allau d'informació, soroll i sentiments remoguts que aquests esdeveniments han generat m’han fet tornar a pensar en un tema que hem parlat moltes vegades amb companys de feina. El meu treball de suport a l'emancipació de joves extutelats veig d’a prop molts casos de MENAs (menors estrangers no acompanyats) que han arribat a Catalunya, en general, a Barcelona, en condicions infames buscant el seu particular El Dorado.

 

Aquesta migració de joves, "molt joves" enganyats per altres, empèsos per les seves famíliesconfosos amb la idea d’un primer món de riquesa i luxe acaba, el noranta-nou per cent dels cops, en una decepció brutal i en situació de marginació, drogues, de prostitució/abusos de les quals és molt difícil sortir-se’n. I en qualsevol cas mai serà la sortida, ni de bon tros, El Dorado. I no només l'aterratge en la nova societat és dur, el trànsit del seu lloc de procedència ja és una tragèdia per a un jove de 15, 16 o 17 anys que deixa unes marques que costaran molt de tancar, i que sempre seran visibles. I això que estem parlant de gent jove amb un projecte migratori majoritàriament voluntari. No parlen de refugiats o fugits de les zones de guerra, declarada o no, o perseguits.

 

Un cop aquí i en condicions deplorables que no respon per a res al seu projecte de vida, aquests joves es troben amb un estil de vida, uns idiomes i una formes de relació que no tenen res a veure amb els seus propis,i a més com aquest primer món ric i opulent els nega la documentació i, amb ella, l’accés per competir per la feina , per un salari, la formació i l’habitatge. I essent uns joves que han acumulat una experiència vital d'alta intensitat veuen com se’ls dona un tracte infantil, limitant-los la capacitat de moviment i d’acció, com a qualsevol nen al nostre país.

 

El nostre sistema ha optat per defensar el dret d'els menors no acompanyats a "estar protegit al nostre país". Però als 18 anys els nega la documentació per treballar i accedir a la formació i la "legalitat administrativa". Per a molts d'ells la idea de tornar al seu país és reconèixer el fracàs d'un projecte on hi ha posat la pell, malauradament no en sentit figurat, temps i il·lusions. Retornar és reconèixer un nou fracàs vital. I l'amargor que això comporta, en un cercle de relacions tancat amb altres iguals, genera una brou de cultiu per qualsevol sortida en la marginalitat.

 

I el fet és que en els últims mesos el nombre de joves que apareixen a Barcelona buscant una altra vida és sorprenentment alta. Entre 70 i 90 joves menors de 18 anys cada mes. Arribarem als mil aquest any. I d’aquests molt pocs aconseguiran una integració "raonable". Això passa a Barcelona. Sabem que Ceuta i Melilla estan col·lapsades pel flux migratori que reben i altres capitals d'Espanya deuen estar rebent també xifres alarmants.

 

Incidint en la gravetat del que passa hem de recordar que la nostra legislació ens obliga a protegir nens sense llar, els MENA ho són, i per això dediquem uns recursos econòmics molt importants. Però la legislació, que en aquest cas coincideix amb sentit comú, també diu que un menor d’edat, si és possible, ha d’estar amb la seva família. I en el cas de MENAs alemanys o Italians s’articulen sistemes per tal que el seu país d’origen els repatriï i tingui cura d'ells amb les seves famílies si és possible. Espanya amb el Regne del Marroc no ho fa. I el Marroc és un estat organitzat i capacitat per protegir els seus nacionals. On és el tan repetit interès superior de l’infant? Hi ha dues mides. Però el que ningú mesura és si la "protecció" que oferim aquí és acceptable, si la vida i el tracte que oferim són dignes.

 

I recordo que no parlen de joves fugint de la guerra, persecució, tràfic, etc.

 

Aquest any, davant el col·lapse del sistema, a Catalunya es crearan unes 400 places residencials noves per atendre aquests joves. És a dir, places per als nous immigrants que arribaran, o ja han arribat, en cinc mesos. I l'any té dotze de mesos. De la mateixa manera que es poden posar portes al camp, no porta enlloc negar la realitat.

 

Estem posant els fonaments i creant les condicions per a que centenars de joves que varen creure que aquí que trobarien la seva oportunitat, trobin menyspreu, obstacles i dificultats i, per tant, generin un sentiment de rebuig i alguns potser d'odi a la nostra societat.

 

Les tiretes només serveixen per curar les rascades. El què va passar ahir a Barcelona i Cambrils i abans a París, Londres, Berlín, Madrid,... i que tornarà a passar en qualsevol altre lloc, o en el mateix, en un futur no massa llunyà, no és el resultat d'una sola causa. És complexa, ho suposo que perquè no sóc un expert, però requereix solucions a molts fronts i un de segur és no augmentar una de les bases del problema, com són els immigrants mal integrats.

 

Fa uns 7 anys  es van fer programes pilot de col·laboració amb el Marroc per atendre els joves al seu país. Formació i inserció laboral amb l'ajuda tècnica i econòmica d’aquí. La crisi, crec, va engegar el programa a orris. No sé si aquell  programa o un altre millor, però és clar que si no podem augmentar el nostre risc i volem realment vetllar pels joves menors d'edat sembla evident que hi ha millors maneres d’utilitzar el nostre temps, el treball dels nostres tècnics i els diners de tots en benefici de les persones joves sense allunyar-les de les seves famílies i el seu entorn cultural i vital.

 

Per això també em pregunto si tant ens sorprèn?

 

Barcelona, 18 d'agost 2017

 

¿Tanto nos extraña?

 

Soy incapaz de hacer comentarios o valoraciones sobre los atentados de ayer. No creo que pueda aportar nada nuevo ni mejor explicado de lo que otros ya han escrito o dicho. Y abundar en mis sentimientos, que son iguales a los de una gran mayoría, es redundante.

 

Pero hay cosas que la avalancha de información, ruido y sentimientos removidos que esos hechos han generado me ha llevado a volver a pensar en un tema que con los compañeros de trabajo hemos hablado muchas veces. En mi trabajo dando soporte a jóvenes extutelados veo de cerca multitud de casos de MENAs ( Menores Extranjeros No Acompañados) que han llegado a Catalunya, generalmente a Barcelona, en unas condiciones infames buscando su El Dorado particular.

 

Esa migración de jóvenes “muy jóvenes” engañados por otros, empujados por sus familias, confundidos con la idea del primer mundo de riqueza y lujo acaba, en el noventa y nueve por ciento de las veces, en una brutal decepción y en una situación de marginalidad, drogas, prostitución/abusos de la que resulta muy difícil salir. Y en cualquier caso la salida nunca será, ni de lejos, El Dorado. Y no solo el aterrizaje en la nueva sociedad es duro, el tránsito desde su lugar de origen ya es una tragedia que a un joven de 15, 16 o 17 años le deja unas marcas que costaran mucho de cerrar, y que serán siempre visibles. Y eso que hablamos de jóvenes con un proyecto migratorio en su gran mayoría voluntario. No hablo de refugiados o huidos de las zonas de guerra, declarada o no, o de perseguidos.

 

Una vez aquí y en unas condiciones deplorables que no responden para nada a su proyecto de vida, estos jóvenes se encuentran con un estilo de vida, unos idiomas y una formas de relacionarse que nada tienen que ver con los suyos propios ven, además, como ese primer mundo rico y opulento les niega la documentación y, con ella, el acceso a competir por un trabajo, un salario, una formación, una vivienda. Y siendo jóvenes que han acumulado una experiencia vital de alta intensidad ven que se les enmarca en un trato infantil, limitándoles su capacidad de movimiento y de acción, como a cualquier menor de edad de nuestro país.

 

Nuestro sistema ha optado por defender el derecho de esos menores no acompañados a “ser protegidos en nuestro país”. Pero a los 18 años les niega la documentación para trabajar y acceder a la formación y a la “legalidad administrativa”. Para muchos de ellos la idea del retorno a su país es reconocer el fracaso de un proyecto en el que han dejado mucha piel, lamentablemente no en sentido figurado, mucho tiempo e ilusiones. Regresar es reconocer un nuevo fracaso vital. Y la amargura que esto comporta, en un círculo de relaciones cerrado con otros iguales genera un caldo de cultivo para cualquier salida en la marginalidad.

 

Y el caso es que en los últimos meses el número de jóvenes que aparecen por Barcelona buscando otra vida es escandalosamente alto. Entre 70 y 90 jóvenes menores de 18 años cada mes. Llegaremos al millar en un año. Y de estos muy pocos conseguirán una “integración razonable”. Esto pasa en Barcelona. Sabemos que Ceuta y Melilla están colapsadas por el flujo migratorio que reciben y otras capitales de España deben estar recibiendo cifras también alarmantes.

 

Y para abundar en la gravedad de lo que pasa hay que recordar que nuestra legislación nos obliga a proteger a los menores desamparados, los MENA lo son, y para ello se dedican unos recursos económicos muy importantes. Pero la legislación, que en este caso coincide con el sentido común, también dice que un menor de edad, si se puede, ha de estar con su familia. Y en el caso de MENAs alemanes o Italianos se articulan sistemas para que el país de origen los repatrie y cuide de ellos con sus familias, si es posible. España con los MENAs del Reino de Marruecos no lo hace. Y Marruecos es un estado organizado y con capacidad de proteger a sus nacionales. ¿Dónde está el cacareado Interés Superior del Menor? Hay dos varas de medir. Pero nadie mide si la “protección” que ofrecemos aquí es aceptable, si la vida y el trato que les ofrecemos son dignos.

 

Y recuerdo que no hablo de jóvenes que huyen de la guerra, de la persecución, de la trata, etc.

 

Ante el colapso del sistema, en Catalunya, se habrán creado este año cerca de 400 plazas nuevas para atender a estos jóvenes. Es decir plazas para cinco meses de nuevos inmigrantes, y el año tiene doce meses. Igual que no se le pueden poner puertas al campo tampoco lleva a ningún lado negar la realidad.

 

Estamos poniendo las bases y creando las condiciones para que cientos de jóvenes que creyeron que aquí encontrarían su oportunidad, encuentren desprecio, trabas y dificultades y, por tanto, generen un sentimiento de rechazo y algunos quizás odio, hacia esta sociedad nuestra.

 

Las tiritas solo sirven para curar los rasguños. Lo que pasó ayer en Barcelona y Cambrils y antes en París, Londres, Berlín, Madrid, …y lo que volverá a pasar en cualquier otra parte, o en las mismas, en un futuro no lejano, no es fruto de una sola cosa. Es complejo, imagino porque no soy experto, pero requiere de soluciones en muchos frentes y una, es no incrementar una de las bases del problema, como lo es la población inmigrada mal integrada.

 

Hace unos 7 años se hicieron programas pilotos de colaboración con Marruecos para atender los jóvenes en su propio país. Formación e inserción laboral con ayudas técnicas y económicas de aquí. La crisis, creo, se llevó el programa al garete. No sé si aquel programa u otro mejor, pero resulta evidente que si no queremos incrementar nuestro riesgo y queremos de verdad velar por los jóvenes menores de edad parece evidente que hay mejores maneras de gastar nuestro tiempo, el trabajo de nuestros técnicos y el dinero de todos en beneficio de esos jóvenes sin alejarlos de sus familias, y de su entorno cultural y vital.

 

Por eso también me pregunto si ¿tanto nos extraña?

 

Barcelona, 18 de agosto de 2017

Escribir un nuevo comentario: (Haz clic aquí)

123miweb.es
Caracteres restantes: 160
Aceptar Enviando...

Conxi | Respuesta 19.08.2017 00:54

Tens molta rao. Saps del que parles.
Una abraçada.

Itziar | Respuesta 18.08.2017 14:11

Tus reflexiones, Paco, me generan desazón. Gracias por aportar datos que aún no he oído en los medios. Musu handi bat

Ver todos los comentarios

Comentarios

03.03 | 09:12

Aquest blog és per estar ben orgullós, un espai tan íntim i tan compartit. Felicitats

...
02.03 | 16:22

M'encanta la teva lucidesa i sinceritat en aquest text. Tot i que encara no he fet el pas, em sento molt proper i identificat.

...
01.03 | 21:00

Visitar als amics de comarques podria ser una activitat satisafactòria, pels amics de comarques, sens dubte ho seria.....

...
01.03 | 10:12

En esta nueva etapa no es baladí tener una pequeña actividad "semi-intelectual", relacionada o no con la trayectoria profesional anterior (en tu caso PAUMA)

...