Pena de Justícia

                             Quina pena de Justícia!

 

Són molts els camps d’acció institucional que necessiten d’una millora important en la nostra societat. Però n’hi ha un que darrerament ha aconseguit escalar a la primera posició per moltes i continuades accions que atempten contra la lògica, el sentit comú i el sentir de la ciutadania. M’estic referint a la Justícia.

Dels tres poders de l’estat: el Legislatiu, l’Executiu i el Judicial, els dos primers han vist modificades les seves regles del joc en els darrers anys vàries vegades. Personalment crec que encara tenen un llarg camí de millora, però si mirem l’any 1975 i comparem el poder Legislatiu i l’Executiu amb el del 2018 també veurem que ha hagut un llarg camí de millora recorregut. Però si la comparació la fem amb el poder Judicial jo que no tinc formació en dret ni conec per dins el funcionament dels òrgans judicials, sinó que conec aquest mon com a ciutadà no se trobar grans diferències en les regles del joc d’aquest món des del 1975.

És evident que la legislació civil, penal i processal s’han anat modificant des del Legislatiu i s’han actualitzat conceptes legals del dret civil i penal, i que les penes s’han proporcionat atenent els factors agreujants o atenuants. Però aquests funcionaris públics, els jutges, mantenen uns marges d’interpretació i aplicació de les lleis que fa que resulti incomprensible, per a mi segur, i per a una majoria de ciutadans l’aplicació de la justícia en aquest país. Especialment quan veiem exemples d’aplicació pràctica de la mateixa llei en diferents tribunals. El darrer exemple que a mi m’ha resultat indignant és la condemna a 10 mesos de presó a un home que va donar una ganivetada a la seva parella i la va intentar ofegar, davant els fills, mentre un altre jutge imposava 20 mesos de presó a un jove que amenaçant amb l’argolla de llautó d’una llauna a les empleades d’un forn va robar un entrepà, per que tenia fam, i el jutge sembla que va considerar l’agreujant d’intent d’enriquir-se (?). Els criteris de gravetat, proporcionalitat, impacte social, etc., no semblen estar a favor de les decisions preses. I, conseqüentment, no ajuden a que mirem la justícia com una Institució Justa.

Però a banda de sentències concretes, o de la utilització de mesures com la presó preventiva amb criteris absolutament dispars segons qui sigui l’acusat i que donen la imatge de respondre a interessos ben diferents dels que han de moure les resolucions judicials , o l’acceptació a tràmit de denúncies en funció de contra qui van i qui la presenta, penso en casos molt actuals, cada dia n’hi ha un de nou, referits a professionals del mon de la cultura i l’espectacle.

I si a aquests pocs exemples de sentències sumem l’esperpent de la marxa enrere feta per una sala del Suprem en un cas on sembla que es va prioritzar l’interès  d’un dels autèntics poders del món, la Banca, front a la immensitat de la població, el resultat no ha de sorprendre que no ajudi a millorar la credibilitat en els jutges. A mi me’ls va fer veure més independents respecte la societat a la que serveixen i més dependents d’alguns poders molt d’aquest món.

I com la velocitat de creuer de les coses de la justícia és francament lenta, fa poques setmanes que hem conegut la desautorització que un tribunal europeu ha donat a la sentència contra líders polítics bascos, que ja han complert una sentència de presó prou llarga i que desconec si caldrà que entre tots els ciutadans els indemnitzem pel mal funcionament d’un dels “nostres” poders.

I per últim, i sempre parlant de coses de les darreres setmanes, i aquest cop amb l’ajut de la classe política, el nyap sobre la futura composició del Consell General del Poper Judicial. És tan esperpèntic que seré incapaç de dir res de nou al que ja s’ha dit en els darrers dies als mitjans  i a les converses de la gent del carrer.

No se perquè l’elecció d’uns funcionaris que tenen un poder tan immens és tan endogàmica i sense cap control de la ciutadania, quan amb les seves “interpretacions” poden modificar, de facto, el sentit de les lleis, o quan hi ha el risc que altres forces que intervenen en el joc dels poders i que només responen a interessos econòmics privats puguin interferir, d’alguna manera, en les seves decisions, fins i tot quan són col·legiades.

És ja urgent que qui pot començar a modificar això s’hi posi. I els ciutadans tenim, crec, el dret i el deure d’exigir als nostres polítics que facin propostes de la seva solució a  aquests problemes. I nosaltres amb el nostre vot els direm que ens assembla. Cal triar els membres de la carrera judicial amb una sòlida formació jurídica, per suposat, però amb connexió amb la societat a la que serveixen. I les dues coses són indispensables. No n’hi ha prou amb una. I cal que tothom, jutges, i fiscals inclosos, rendeixin comptes i assumeixin les seves accions i errors, com altres professionals que són penalitzats si en cometen. Les indemnitzacions pels errors dels jutges potser caldria que les assumís qui comet l’errada. Per això els metges tenen assegurances. Crec que s’ha d’indemnitzar a aquí ha estat injustament sancionat, però si és per errada dels professionals que ho entomin ells i no els nostres impostos que haurien de servir, per exemple, ampliar plantilles als jutjats.

Barcelona, 30 de noviembre de 2018

¡Vaya pena de Justicia!

Son muchos los campos de la acción institucional que necesitan mejorar de manera importante en nuestra sociedad. Pero hay uno que últimamente ha conseguido escalar a la primera posición por muchas y reiteradas acciones que atentan contra toda lógica, contra el sentido común y el sentir de la ciudadanía. Me refiero a la Justicia.

De los tres poderes del estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los dos primeros han visto modificadas sus reglas del juego en los últimos años, varias veces. Personalmente creo que aún tienen pendiente un largo camino de mejora, pero si miramos hacia el año 1975 y comparamos los poderes Legislativo y Ejecutivo con los del 2018 también veremos que han hecho un largo recorrido de mejora. Pero si la comparación la hacemos con el poder Judicial yo, que no tengo formación en derecho ni conozco por dentro el funcionamiento de los órganos judiciales, sino que conozco este mundo como ciudadano de a pie, pues no se encontrar grandes diferencias en las reglas del juego de la justicia desde 1975.

Es evidente que la legislación civil, penal y procesal han ido modificándose desde el Legislativo, actualizándose conceptos legales del derecho civil y penal y que las penas se han proporcionado atendiendo a los factores atenuantes o agravantes que se aprecien en cada caso. Pero esos funcionarios públicos, los jueces, mantienen unos márgenes de interpretación en la aplicación de las leyes que hace que resulte incomprensible, para mi seguro, y para una gran mayoría de ciudadanos la aplicación de la justicia en este país. Especialmente cuando vemos ejemplos de aplicación práctica de la misma ley en diferentes tribunales. El último ejemplo que me ha resultado indignante es la condena a 10 meses de cárcel a un hombre que apuñaló e intento ahogar a su compañera, delante de sus hijos, mientras otro juez condenaba a 20 meses de cárcel a un joven que “amenazando” con una argolla de latón de una lata de bebida a las empleadas de una panadería para robar un bocadillo, porque estaba hambriento, y el juez parece que apreció el agravante  de “ánimo de enriquecimiento” en la conducta del joven (¿). Los criterios de gravedad, proporcionalidad, impacto social, etc. No parecen estar a favor de las decisiones tomadas. Y, en consecuencia, no ayudan a que los ciudadanos miremos a la Justicia como una institución justa.

Pero al margen de sentencias concretas, o de la utilización de medidas como la prisión preventiva con criterios absolutamente dispares según quien sea el acusado y que generan una imagen de que se está respondiendo a intereses ajenos a los que deberían inspirar las resoluciones judiciales, o la aceptación a trámite de denuncias en función de contra quien van y de quien las presenta. Pienso en casos muy actuales, casi cada día hay uno más, referidos a profesionales del mundo de la cultura y del espectáculo.

Y si a estos pocos ejemplos de sentencias sumamos el esperpento de la marcha atrás hecha por una sala del Supremo en un caso donde la apariencia es que se priorizaron los intereses de uno de los auténticos poderes del mundo, la Banca, frente a los intereses de la inmensidad de la población, el resultado no debe sorprender que no ayude esa decisión a mejorar la opinión de la ciudadanía en la credibilidad de los jueces. A mí en particular me los hace ver más independientes de la sociedad a la que deben servir y más dependientes de algunos poderes de “este mundo”.

Y como la velocidad de crucero en el mundo de la justicia es francamente lenta, hace pocas semanas que hemos conocido la desautorización que un tribunal europeo ha dado a la sentencia de la justicia contra unos líderes políticos vascos. Líderes que ya han cumplido una sentencia de prisión larga, ahora en cuestión, y que desconozco si obligará a que todos los ciudadanos, a través de los presupuestos del estado los indemnicemos por el mal funcionamiento de uno de nuestros “poderes”.

Y por último, y hablando siempre de casos de estas pasadas semanas, el desaguisado sobre la futura composición del Consejo General del Poder Judicial. Esta vez con el inestimable apoyo de la clase política. Me resulta tan esperpéntico que soy incapaz de añadir nada nuevo a lo que se ha dicho en los últimos días en muchos medios de comunicación o en las charlas de la gente de la calle.

No sé por qué la elección de unos funcionarios que tienen un poder tan inmenso es tan endogámica y sin ningún control por parte de la ciudadanía, cuando con sus “interpretaciones” pueden modificar, de facto, el sentido de las leyes, o cuando hay el riesgo de que otras fuerzas que intervienen en el juego de poder y que solo responden a intereses económicos privados puedan interferir, de alguna manera, en sus decisiones, incluso cuando son colegiadas.

Es urgente, ya, que quien puede empezar a modificar todo esto se ponga manos a la obra. Y los ciudadanos tenemos, creo, el derecho y el deber de exigir a las fuerzas políticas que hagan propuestas de la solución que proponen para estos problemas. Y nosotros, con nuestro voto, les diremos lo que nos parece.  Hay que escoger a los miembros de la carrera judicial con una sólida formación jurídica, por supuesto, pero conectados con la sociedad a la que deben servir. Y ambas cosas son imprescindibles. No basta con una. Y es necesarios que todos, jueces y también fiscales, rindan cuentas y asuman sus acciones y sus errores, igual que otros profesionales son penalizados si los cometen. Las indemnizaciones por los errores de los jueces quizás convendría que empezaran a asumirlas los que las cometen. Por eso muchos médicos tienen pólizas de seguro. Creo que hay que indemnizar a quien ha sido injustamente sancionado, pero si lo ha sido por el error del profesional que lo asuman ellos y no nuestros impuestos que deberían servir, por ejemplo, ampliar las plantillas de los juzgados.

Barcelona, 30 de noviembre de 2018

Escribir un nuevo comentario: (Haz clic aquí)

123miweb.es
Caracteres restantes: 160
Aceptar Enviando...

Conxi | Respuesta 04.12.2018 20:01

Paco, com sempre, posant el dit a la llaga. Tens molta raó i cada vegada son més els que estan veient la injustícia de la Justícia.
Hem d’actuar!

Ver todos los comentarios

Comentarios

03.03 | 09:12

Aquest blog és per estar ben orgullós, un espai tan íntim i tan compartit. Felicitats

...
02.03 | 16:22

M'encanta la teva lucidesa i sinceritat en aquest text. Tot i que encara no he fet el pas, em sento molt proper i identificat.

...
01.03 | 21:00

Visitar als amics de comarques podria ser una activitat satisafactòria, pels amics de comarques, sens dubte ho seria.....

...
01.03 | 10:12

En esta nueva etapa no es baladí tener una pequeña actividad "semi-intelectual", relacionada o no con la trayectoria profesional anterior (en tu caso PAUMA)

...