Se privatiza el gobierno?

¿Es privatitza el Govern?

 

Quan l’escull més difícil de superar per formar Govern, segons sembla perquè tampoc ho expliquen massa, és el paper del Consell per la República, a mi m’agafa una espècie de cremor d’estomac. Com pot ser? Quin òrgan és aquest amb seu a Bèlgica?

En moltes negociacions per a la formació de governs de coalició hem vist que el repartiment del poder, els càrrecs a ocupar per l’un i l’altre, l’estructura del nou govern, la designació càrrecs públics, etc., han estat un escull important. A vegades més que el programa de govern. Però que l’obstacle a salvar sigui el paper cabdal d’un organisme que no té personalitat jurídica, que està impulsat per dues associacions sense finalitat lucrativa belgues CAT Global ASBL i CATCiP ASIBL és, si més no, xocant. I per acabar-ho d’adobar  el Consell per la República no té NIF, que és l’identificador fiscal de totes les persones jurídiques, siguin empreses, cooperatives o associacions o fundacions legalment constituïdes. Per tant el Consell per la República no existeix, no està legalment constituït.

I llavors resulta que Catalunya encara no té govern, després de més de dos mesos de les eleccions, perquè ERC i JxC discuteixen del paper d’una associació fantasma en la governació del país.

A mi em sembla legítim que els partits impulsin organitzacions satèl·lit, fundacions, associacions,... per ajudar-los a complir els seus objectius polítics. Però aquestes iniciatives han de complir amb els requeriments legals bàsics i, entre aquests, garantir la seva transparència econòmica. I més vista la utilització del molts governs d’algunes entitats sense afany de lucre per a “lucrar-se”. Per tant, el meu recolzament a la creació d’entitats de participació ciutadana, vinculades als partits polítics, però clares, obertes, transparents i respectuoses amb les lleis del país on es constitueixin.

Tanmateix condicionar la vida dels ciutadans al “com ens repartim el pastís de poder?  en un ens obscur, privat i opac” em sembla el primer pas per privatitzar el govern. L’òrgan de govern d’una entitat es deu als seus associats. I al país només li deu atenir-se a la legalitat i complir amb els deures fiscals i de transparència. Però el Govern es deu al Parlament i a la ciutadania. A tota, no al 52%, o al 60% o al 30%. I em sembla que es vol furtar del debat polític públic un instrument amb vocació d’eina nuclear de la governabilitat de Catalunya. Tantes hores de negociació d’ERC i JxC sobre aquest tema fa pensar que l’assumpte els interessa i els preocupa. I que els preocupa més que formar Govern i començar a resoldre els problemes dels ciutadans, de tots, donant comptes al Parlament i a l’opinió pública.

Es pot discutir, amb arguments, a favor i en contra de serveis públics o privats. Però crec que hi ha alguns temes que per la seva transcendència i impacte en els ciutadans no es poden discutir: La justícia no pot estar en mans privades i ha de ser independent d’altres poders. L’administració ha de ser pública, vetllant pels interessos del 100% dels ciutadans, i no d’uns pocs. I els serveis públics en gestió privada, si n’ha d’haver, s’han de sotmetre als criteris legals per garantir que el servei públic que presten sigui el compromès amb la ciutadania.

Qui controla el Consell per la República? Davant qui ret comptes? aquest ens eteri els que ens vol telegovernar des de Waterloo, des de la “Casa de la República”. Crec que si JxC vol tenir una eina de suport, endavant. Si la vol obrir a altres partits, perfecte. Però legalitzant-la a Bèlgica, a les Seychelles o on vulguin. Però per governar Catalunya que ho facin donant la cara davant els mecanismes de control democràtic del nostre país al Parlament de Catalunya.

30 d’abril de 2021

¿Se privatiza el Govern?

Cuando el escollo más difícil de superar para formar gobierno, según parece porque tampoco lo explican mucho, es el papel del Consell per La República, a mi me coge una especie de acidez de estómago. ¿Cómo es posible? ¿Qué órgano es este con sede en Bélgica?

En muchas negociaciones para la formación de gobiernos de coalición hemos comprobado que el reparto del poder, los cargos a ocupar por uno y por otro, la estructura del nuevo gobierno, la designación de cargos públicos, etc., han sido escollos importantes. A veces más que el propio programa de gobierno. Pero que el obstáculo a salvar sea el papel fundamental de un organismo que no tiene personalidad jurídica, que está impulsado por dos asociaciones belgas sin finalidad lucrativa, CAT Global ASBL y CATCiP ASIBL resulta, si más no, sorprendente. Y para acabar de rematarlo el Consell per la República no tiene NIF, que es el identificador fiscal de cualquier persona jurídica, sea empresa, cooperativa, asociación o fundación legalmente constituida. Por tanto el Consell por la República no existe, no está legalmente constituido.

Y mientras tanto resulta que Catalunya no tiene Govern, después de más de dos meses de las elecciones, porque JxC y ERC discuten el papel de una asociación fantasma en la gobernación del país.

A mí me parece legítimo que los partidos impulsen organizaciones satélites, fundaciones asociaciones, … para ayudase a cumplir sus objetivos políticos. Pero estas iniciativas han de cumplir con los requisitos legales básicos y, entre éstos, garantizar su transparencia económica. Y más si nos fijamos en la utilización de muchos gobiernos de algunas entidades sin ánimo de lucro para “lucrarse”. Por tanto, mi apoyo a la creación de entidades de participación ciudadana, vinculadas a los partidos, pero entidades claras, abiertas, transparentes y acordes con las leyes del país donde se constituyan.

Sin embargo, condicionar la vida de los ciudadanos por el “¿Cómo nos repartimos el pastel del poder?  En un ente oscuro, privado y opaco” me parece el primer paso para privatizar el gobierno. El órgano de gobierno de una entidad se debe a sus socios. Y al país sólo le debe atenerse a la legalidad y cumplir con sus obligaciones fiscales y de transparencia. Pero el Govern se debe al Parlament y a los ciudadanos. A todos, no sólo al 52%, 0 al 60% o al 30%. Me parece que se nos quiere hurtar el debate político público de un instrumento con vocación de herramienta nuclear de la gobernabilidad de Catalunya. Tantas horas de negociación de ERC y JxC sobre este tema hace pensar que el asunto les interesa y les preocupa. Y que les preocupa más que formar gobierno y empezar a resolver los problemas de la gente, de todos, rindiendo cuentas al Parlament y a la opinión pública.

Se puede discutir, con argumentos a favor y en contra, de servicios públicos de gestión privada o gestionados directamente por la administración. Pero creo que hay algunos temas que por su trascendencia e impacto en los ciudadanos no se pueden discutir. La justicia no puede estar en manos privadas y debe ser independiente de los otros poderes. La administración ha de ser pública, velando por los intereses del 100% de los ciudadanos y no de unos pocos. Y los servicios públicos de gestión privada, si es que deben existir, deben someterse a los criterios legales para garantizar que el servicio que prestan sea el que están comprometidos a dar con la ciudadanía.

¿Quién controla el Consell por la República? ¿ante quien rinde cuentas? Este ente que nos quiere tele gobernar desde Waterloo, desde la “Casa de la República”. Creo que, si JxC quiere tener una herramienta de soporte, adelante. Si la quiere abrir a otros partidos, perfecto. Pero legalizándola en Bélgica, en las Seychelles o donde quieran. Pero para gobernar Catalunya que lo hagan dando la cara delante de los mecanismos de control democrático de nuestro país en el Parlament de Catalunya.

30 de abril de 2021

Escribir un nuevo comentario: (Haz clic aquí)

123miweb.es
Caracteres restantes: 160
Aceptar Enviando...

Ana D. | Respuesta 02.05.2021 13:07

Jo tb estic d'acord amb el que dius i em fa pena i ràbia tot a l'hora.
Segueix escrivint, no et tornis gandul... ens fas pensar i reflexionar. Gràcies, Paco.

Jordi Cots i Moner | Respuesta 01.05.2021 23:10

Les teves reflexions ajuden a pensar. D'acord amb el teu plantejament. Quan tornaràs a escriure?

Marga | Respuesta 01.05.2021 19:29

No puc estar més d'acord en el que dius ni més en desacord en que sigui la última publicació al blog.....ho enyorarem.

Josep Mª | Respuesta 01.05.2021 14:42

Tens raó, Paco, en quasi tot. Però les entitats ¨legals¨ d'aquest país estan totes sota la lupa de la policia patriòtica de l'Estat i d'altres.

Pere Rueda | Respuesta 01.05.2021 11:59

Tens raó, però estic convençut que com a bons hereus de Convergència, els diners a repartir estan en altres Ens; i això és el que s'està jugant.

Antonio PIñero | Respuesta 01.05.2021 10:58

Totalment d´acord Paco, es pot dir mes alt pero no mes clar. Continuaré llegint-te on sigui. Una abraçada.

Eduard Hernandez | Respuesta 01.05.2021 09:48

Seguiré les teves opinions al voltant d’una taula o amb un got a la mà, però també m’agrada llegir les teves sinceres reflexions. Molt d’acord, vergonya fa tot

Àfrica Garcia | Respuesta 30.04.2021 19:16

Si surts d aquest bloc publica en altre eh !que es molt interessant Paco

juliofo | Respuesta 30.04.2021 16:58

Una pena que la anuncies como la última porque cada una supera a la anterior. Esta vez tu estilo me recuerda al del Javier Perez Royo q suelo leer en diario.es

Gloria Balague | Respuesta 30.04.2021 16:20

Desde luego! No tiene sentido y hay que oponerse!

Ver todos los comentarios

Comentarios

02.05 | 13:07

Jo tb estic d'acord amb el que dius i em fa pena i ràbia tot a l'hora.
Segueix escrivint, no et tornis gandul... ens fas pensar i reflexionar. Gràcies, Paco.

...
01.05 | 23:10

Les teves reflexions ajuden a pensar. D'acord amb el teu plantejament. Quan tornaràs a escriure?

...
01.05 | 19:29

No puc estar més d'acord en el que dius ni més en desacord en que sigui la última publicació al blog.....ho enyorarem.

...
01.05 | 14:42

Tens raó, Paco, en quasi tot. Però les entitats ¨legals¨ d'aquest país estan totes sota la lupa de la policia patriòtica de l'Estat i d'altres.

...